LOGO_Kontaktlinskl_Since1974.png

Speciallinser

Keratokonus

Ordet keratokonus kommer från grekiskan och betyder toppig, eller konformad hornhinna. Keratokonus är en degenerativ ögonsjukdom som kan orsaka patienten närsynthet och oregelbunden astigmatism. Sjukdomen som vanligtvis börjar i puberteten, drabbar oftast båda ögonen och brukar avstanna någon gång när man är i 40-årsåldern. Både män och kvinnor drabbas, även om det är något vanligare bland män.

Behandling med glasögon
I ett tidigt skede går det att korrigera keratokonus med glasögon. Om din syn förändras mycket behöver glasögonstyrkorna korrigeras och du måste byta glasögon ofta.

Behandling med kontaktlinser
Allt eftersom sjukdomen fortskrider blir det svårare att korrigera brytningsfelen med glasögon. Då får du i stället prova ut kontaktlinser. Med kontaktlinser återfår man i många fall nästan full synskärpa. Initialt kan man använda mjuka astigmatiska kontaktlinser, men i ett senare skede så används stabila linser. Med den stabila, ”hårda”, kontaktlinsen bildas en artificiell sfärisk hornhinna under linsen som kompenserar den oregelbundet formade hornhinnan. När detta inte längre ger en acceptabel syn kan det vara aktuellt med ett kirurgiskt ingrepp på själva hornhinnan.

Cross link
Crosslinking är en behandling av hornhinnan som används för att bromsa sjukdomsförloppet vid keratokonus och andra liknande hornhinnesjukdomar. Målet är att din syn inte ska fortsätta att försämras. Du kommer vanligtvis efter behandling behöva använda någon form av korrigering med antingen glasögon eller kontaktlinser.

Torra ögon (Sjögrens Syndrom)

Vid torra ögon som Sjögrens syndrom, fungerar oftast sklerala kontaktlinser bäst, både som ett skydd mot yttre faktorer men också som en fuktande reservoar som hjälper ögat mot uttorkning. Vissa patienter blir nästan helt symtomfria i sina ögon efter tillpassningen.

Tillpassning av linser efter laserbehandling

Hos vissa personer återkommer tyvärr synfelet efter en laserbehandling och en tillpassning av kontaktlinser kan bli aktuellt igen. På grund av den förändrade formen på hornhinnan passar oftast inte vanliga kontaktlinser på ögat utan speciella kontaktlinser anpassade efter detta måste tillpassas. Vi har många års erfarenhet att tillpassa dessa kontaktlinser med mycket bra resultat.

När du behöver extra anpassning.

Vi är stolta över att vi alltid tar oss extra tid för att hjälpa dig med ditt synfel, vare sig det gäller kontaktlinser eller glasögon. Behöver du en remiss för vidare behandling hjälper vi dig med det också.

Rulla till toppen