LOGO_Kontaktlinskl_Since1974.png

Din ögonhälsa

Genom att göra en ögonhälsoundersökning får du en fullständig bild av hur dina ögon mår. I undersökningen, utöver en vanlig synundersökning, ingår fotografering av ögonbotten, topografibild, synfältsmätning samt ögontrycksmätning. Syftet med den utökade undersökningen är att man ska upptäcka eventuella ögonsjukdomar eller åldersförändringar i ett så tidigt skede som möjligt, så att det går att behandla framgångsrikt.

Ögonhälsoundersökning

Undersökningen tar cirka 60 minuter att genomföra. Själva ögonbottenfotograferingen är klar på bara några minuter. Med nya metoden behövs ingen utdroppning av ögonen för att vidga pupillerna. Det betyder att du slipper eventuell smärta, nedsatt syn eller andra obehag, vare sig under själva undersökningen eller efter.

Skulle undersökningen visa på någon form av ögonförändring som kan få konsekvenser för ditt framtida seende, får du en remiss för vidare undersökning och behandling.

Är allt normalt får du naturligtvis besked om det också.

ogonhalsa_4-1-scaled.jpg
ogonhalsa_2-1-scaled.jpg
ogonhalsa_1-1-scaled.jpg
ogonhalsa_3-scaled.jpg

Vad ingår:

• Anamnes
• Synundersökning
• Ögontrycksmätning
• Ögonrörelse- och samsynundersökning
• Synfältsundersökning 
• Ögonbottenfotografering 
• Topografimätning
• Bedömning av ögonläkare 
• Eventuell remiss till ögonläkare

Pris: 1 095 kr

inkl. bedömning av ögonläkare

Idag vet man att det finns minst 500.000 personer i Sverige som bär på någon av de vanligaste ögonsjukdomarna – åldersförändringar i gula fläcken, glaukom (grön starr) eller diabetes-retinopati. De stora riskgrupperna är äldre och diabetiker. Åldersförändringar i gula fläcken är t ex den vanligaste orsaken till synnedsättning hos patienter över 65 år. Även glaukom drabbar främst äldre. Diabetes mellitus ökar också kraftigt även bland yngre. Om tio år kommer antalet drabbade ha fördubblats. Närmare hälften av dessa utvecklar diabetes-retinopati, förändringar i ögats blodkärl.

Genom att göra en ögonhälsoundersökning får du en fullständig bild av hur dina ögon mår.

Har du problem med torra, irriterade ögon?

Krånglar dina ögon? Har du problem med ögon som skaver, svider, rinner eller bränner? Känns dina ögon trötta och torra? Så ska du inte behöva ha det. Det finns bra hjälp att få! Då behöver du boka en tårfilmsanalys. Ring oss för tidsbokning. Tel: 011-12 35 26.

Ögat är ett fantastiskt men känsligt organ. För att din syn ska fungera och dina ögon må bra måste ögats slemhinnor vara i balans med hjälp av en väl fungerande tårfilm. Om du har torra ögon finns det flera sätt att rätta till problemen, det svåra är att hitta rätt produkt till rätt öga. Det är här vi kommer in i bilden. När du gör en tårfilmsanalys hos våra specialutbildade optiker gör vi en noggrann undersökning av dina ögon och din tårfilm. Med hjälp av tester och undersökningar gör vi en grundlig analys av tårvätskans mängd och kvalitet. Därefter kan vi ge dig råd om vilken eller vilka produkter som fungerar bäst för just dina ögon.

De vanligaste sätten att behandla torra ögon på:

• Tårsubstitut – konstgjord tårvätska. Det finns en mängd olika preparat, från lättflytande droppar för lindrigaste besvär till mer tjockflytande för svårare besvär. I vissa fall kan det bli aktuellt med en ögonsalva eller gel till natten.

• Kosttillskott – Det finns olika typer av kosttillskott som visat sig effektiva mot torra ögon. Omega-3-preparat kan fungera väl om orsaken till tårfilmens problem går att finna i tårvätskans fettskikt.

• Rengörings- och värmebehandlingsprodukter – Noggrann rengöring av ögonlocken underlättar produktionen och utsöndringen från de viktiga körtlar som sitter i ögonlockskanten, körtlar som förser tårvätskan med viktiga beståndsdelar. I vissa fall kan även värmebehandling vara till hjälp för att optimera körtelfunktionen.

Tårfilmsanalys

Vilken eller vilka produkter som passar dig beror helt på vad som orsakar dina tårfilmsproblem. Din optiker kommer att analysera dina besvär och behov för att göra rätt rekommendation för just dig så att dina ögon kan fungera så bra som möjligt igen

Hur mår dina ögon?

Känns dina ögon trötta och torra? Så ska du inte behöva ha det. Vi kan hjälpa dig till bättre ögonhälsa.

Rulla till toppen