Nattlinser

Vad är nattlinser?
Nattlinser eller orthokeratologi, är en icke kirurgisk metod som omformar hornhinnan. Genom att använda personligt tillverkade kontaktlinser under natten reduceras din närsynthet. Du tar ut linserna på morgonen och har klar syn resten av dagen utan kontaktlinser eller glasögon!

Kan jag verkligen bara sova med linserna och sedan se?
Javisst, så fort full effekt är uppnådd kan du ta av linserna på morgonen och se normalt. Och - detta är riktigt smart - du kan också se bra på natten eller på morgonen när du vaknar med kontaktlinserna på.

Hur snabbt kommer det att ge effekt?
Efter första natten kommer ca hälften av styrkan att vara korrigerad. Normalt uppnås full effekt efter 1-2 veckor, så att man slipper bära glasögon eller kontaktlinser.

"Flera stora studier visar att nattlinser stoppar upp utvecklingen av närsynthet med upp till 50%."

Är Ortho-K säkert?
Självklart! Undersökningar och erfarenhet har visat att hela processen är 100% återgående. Om du bestämmer dig för att sluta med nattlinserna så återgår ögat till det normala, och du kommer att kunna se som du gjort tidigare. Detta gör nattlinser till ett perfekt alternativ till dig med torra ögon, som bär linserna dygnet runt eller du som har funderat på ögonlaserbehandling.

Hur är det möjligt att bära linser över natten?
Nattlinserna är gjorda i ett av de bästa syregenomsläppliga materialen som finns idag. Detta för att säkerhetsställa maximal komfort och säkerhet under natten. Den andra unika fördelen med nattlinser är att man ger ögat full syretillförsel hela den vakna tiden.

Hur kan jag testa nattlinser?
Kontakta oss på 011-12 35 26 för en kontroll och konsultation. Man bör ligga i styrkeomfånget -0,50 till -5,00, ha ett brytningsfel som ligger under -2,50, för att denna korrigering ska kunna fungera bra. Vi analyserar dina ögon i en topograf och utifrån detta beställs sedan linserna. Efter första natten med linserna kommer din optiker att följa upp förändringen med täta kontroller, tills du sedan återkommer på kontroll var 6:e månad.

Vad kommer det att kosta?
En konsultation kostar 500:- där vi går igenom om det kan fungera med nattlinser för dig. Tillpassning med efterföljande kontroller och upplärning kostar 1495:-. Dina linser läggs sedan upp på ett autogiroavtal och ska bytas ut var 12:e månad för att kunna erbjuda optimal korrigering.