LOGO_Kontaktlinskl_Since1974.png

Integritetspolicy

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
För Kontaktlinskliniken är din personliga integritet och skyddet för dina personuppgifter viktigt. Kontaktlinsklinikens integritetspolicy avser att informera dig om vilken slags information som Kontaktlinskliniken samlar in och hur informationen används. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter.

Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
Vilka personuppgifter behandlar vi och i vilket ändamål (syfte)

Kontaktlinskliniken utför behandlingar med personuppgifter som du som kund lämnar eller har lämnat till oss för att administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund.

Varför behöver vi dina personuppgifter?

De personuppgifter vi behandlar har Kontaktlinskliniken fått från dig, när du uppsöker Kontaktlinskliniken för synundersökning eller för köp av annan produkt hos Kontaktlinskliniken. Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (så kallade tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

– Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig

De personuppgifter vi får eller har som är relaterade till synvård hanteras i vår journalföring gällande medicinska uppgifter, t ex de resultat som våra synundersökningar visar. Dessa uppgifter faller under patientdatalagen och de är vi skyldiga att lagra i minst 10 år.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Den 25 maj 2018 trädde GDPR – General data protection regulation, de nya dataskyddsreglerna inom EU, i kraft. Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Rulla till toppen