Har du torra eller irriterade ögon?

Krånglar dina ögon? Har du problem med ögon som skaver, svider, rinner eller bränner? Känns dina ögon trötta och torra? Så ska du inte behöva ha det. Det finns bra hjälp att få! Ögat är ett fantastiskt men känsligt organ. För att din syn ska fungera och dina ögon må bra måste ögats slemhinnor vara i balans med hjälp av en väl fungerande tårfilm. Tårfilmen består av tre lager. Närmast ögat finns ett slemskikt, utanpå detta ett vattenliknande skikt och ytterst ett tunt lager av fettämnen. Varje gång du blinkar fördelas skikten jämnt över ögats yta. Tårfilmen gör dessutom att ljuset bryts jämnt genom hornhinnan vilket är en förutsättning för att vi ska se tydligt. Tårfilmen förhindrar också ögat från att torka ut och spelar en viktig roll i ögats försvar mot infektioner. 

Om du har torra ögon finns det flera sätt att rätta till problemen, det svåra är att hitta rätt produkt till rätt öga. Det är här vi kommer in i bilden. När du gör en tårfilmsanalys hos våra specialutbildade optiker gör vi en noggrann undersökning av dina ögon och din tårfilm. Med hjälp av tester och undersökningar gör vi en grundlig analys av tårvätskans mängd och kvalitet. Därefter kan vi ge dig råd om vilken eller vilka produkter som fungerar bäst för just dina ögon.

”Vilken eller vilka produkter som passar dig beror helt på vad som orsakar dina tårfilmsproblem. Din optiker kommer att analysera dina besvär och behov för att göra rätt rekommendation för just dig så att dina ögon kan fungera så bra som möjligt igen”

De vanligaste sätten att behandla torra ögon på:

• Tårsubstitut - konstgjord tårvätska. Det finns en mängd olika preparat, från lättflytande droppar för lindrigaste besvär till mer tjockflytande för svårare besvär. I vissa fall kan det bli aktuellt med en ögonsalva eller gel till natten. 

• Kosttillskott - Det finns olika typer av kosttillskott som visat sig effektiva mot torra ögon. Omega-3-preparat kan fungera väl om orsaken till tårfilmens problem går att finna i tårvätskans fettskikt. 

• Rengörings- och värmebehandlingsprodukter - Noggrann rengöring av ögonlocken underlättar produktionen och utsöndringen från de viktiga körtlar som sitter i ögonlockskanten, körtlar som förser tårvätskan med viktiga beståndsdelar. I vissa fall kan även värmebehandling vara till hjälp för att optimera körtelfunktionen.