Ögonhälsoundersökning

Genom att göra en ögonhälsoundersökning får du en fullständig bild av hur dina ögon mår. I undersökningen, utöver en vanlig synundersökning, ingår fotografering av ögonbotten, topografibild, synfältsmätning samt ögontrycksmätning. Syftet med den utökade undersökningen är att man ska upptäcka eventuella ögonsjukdomar eller åldersförändringar i ett så tidigt skede som möjligt, så att det går att behandla framgångsrikt.

Idag vet man att det finns minst 500.000 personer i Sverige som bär på någon av de vanligaste ögonsjukdomarna – åldersförändringar i gula fläcken, glaukom (grön starr) eller diabetes-retinopati. De stora riskgrupperna är äldre och diabetiker. Åldersförändringar i gula fläcken är t ex den vanligaste orsaken till synnedsättning hos patienter över 65 år. Även glaukom drabbar främst äldre. Diabetes mellitus ökar också kraftigt även bland yngre. Om tio år kommer antalet drabbade ha fördubblats. Närmare hälften av dessa utvecklar diabetes-retinopati, förändringar i ögats blodkärl.

Undersökningen tar cirka 60 minuter att genomföra. Själva ögonbottenfotograferingen är klar på bara några minuter. Med nya metoden behövs ingen utdroppning av ögonen för att vidga pupillerna. Det betyder att du slipper eventuell smärta, nedsatt syn eller andra obehag, vare sig under själva undersökningen eller efter. Skulle undersökningen visa på någon form av ögonförändring som kan få konsekvenser för ditt framtida seende, får du en remiss för vidare undersökning och behandling. Är allt normalt får du naturligtvis besked om det också.

"Idag vet man att det finns minst 500.000 personer i Sverige som bär på någon av de vanligaste ögonsjukdomarna."

Ögonhälsoundersökningen består av:

• Anamnes
• Synundersökning
• Ögontrycksmätning
• Ögonrörelse- och samsynundersökning
• Synfältsundersökning 
• Ögonbottenfotografering 
• Topografimätning
• Bedömning av ögonläkare 
• Eventuell remiss till ögonläkare