Glas som passar dig

Det finns idag en mängd olika glastyper på marknaden av varierande kvalité. Vi har valt att jobba med glas från en av dom ledande glasleverantörerna i världen, vilket ger dig bästa möjliga synupplevelse. Vi hjälper dig efter en noggrann undersökning att välja ut det glasalternativ som passar dig och dina behov bäst.

Glastyper

Plastglas
Plastglas är idag det lättaste glaset och är ungefär hälften så tunga som mineralglas. Plastglas är väldigt slagtåliga, men kan vara känsligare mot repor än mineralglas. Glasen behandlas dock med en antireflex- och repbehandling vilket idag gör dom likvärdiga till mineralglas.

Mineralglas
Vid högre styrkor kan mineralglas vara att föredra då dessa kan göras tunnare i kanten och då blir estetisk snyggare.

Högbrytande glas 
Nya material och slipningar gör det möjligt att tillverka glas som är väldigt tunna. Vid ett högre index får du ett tunnare glas samt mindre förvrängningar i glaset som ger ett klarare seende.

Skötselråd
Skölj alltid glasen innan du putsar dem. Då slipper du repor och förlänger livslängden på dina glas. För rengöring rekommenderar vi ljummet vatten eller spray clean-glasögonputs. Rengör aldrig dina glasögon med papper eller handduk då detta kan repa glasen! Hos oss får du alltid med en putsduk som bör användas. Du kan även hitta andra produkter i vårt sortiment för att sköta om dina glas på bästa sätt.

Glasdesign

Enkelslipade
Enkelslipade glas har en och samma styrka över hela glasytan. Detta är den vanligaste typen av glas och fungerar för dig som är närsynt, långsynt och/eller astigmatisk. Enkelslipade glas kan även användas till läs- eller terminalglasögon.

Progressiva glas
Progressiva glas har en flytande övergång mellan avstånd- och närstyrka nedåt i glasytan. Fördelen är att du får en succesiv övergång från avstånd till läsning och ett mer flexibelt seende. Med vår True form-teknik får du ett bredare läsfält men också mindre avbildningfel, vilket gör det lättare att vänja sig vid glaset.

Bifokala glas
Flerstyrkeglas, har ett tydligt avgränsat fält i glaset. Överdelen används för att se på avstånd och i den nedre delen av glasen sitter en läsruta för närseende. Idag ersätts dock dubbelslipade glas alltmer av progressiva glas.

Specialglasögon
Arbetsglasögon eller terminalglasögon är specialkonstruerade för att passa dina behov i arbetet. Många har idag så kallade bildskärmsglasögon med flexibla glaslösningar. Som anställd har du rätt till arbetsglasögon om du arbetar mer än 1 timme per dag framför en dataskärm.